رزومه وبیوگرافی خانوم زهرا گرجیان مشاور تحصیلی

  • ساکن استان البرز
  • فارغ التحصیل از مدرسه نمونه دولتی فاطمه الزهرا
  • دانشجو رشته دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیراستان البرز
  • دارای مدرک مشاوره تحصیلی از مرکز مشاورمدرسه و mptاتریش
  • دارای مدرک انتخاب رشته تحصیلی از مرکزمشاورمدرسه
  • دارای مدرک مربی گری زبان انگلیسی
  • حافظ۱۲جزقرآن کریم
  • رتبه ۳ منطقه ای در رشته حفظ عمومی درمسابقات قرآن و عترت و نماز

سخنی درباب کنکور از زبان خانوم زهرا گرجیان:

مسئله کنکور سراسری از قبل از انقلاب اسلامی برای ورود به دانشگاه ها وارزیابی علمی دانش آموزان مطرح شد وتاکنون ادامه دارد والبته در۲۰ سال اخیر به یک غول بزرگ برای دانش آموزان تبدیل شده است والبته هدف اصلی مدارس که پرورش دانش آموزان درهمه ابعادزندگی است تغییر داده و آموزش دانش آموزان را تک بعدی کرده است .از طرفی باعث به وجود آمدن ناعدالتی آموزشی در سطح کشور شده است .همچنین به تصور دانش آموزان بهترین دوران زندگی آنها که نوجوانی است را از آنها می‌گیرد.
باهمه معایبی که از کنکورگفته شدباید بدانیم که این غول بی شاخ و دم قطعا فوایدی هم برای دانش آموزان دارد و اگر از زاویه ای دیگر به مسئله نگاه کنیم متوجه می شویم که اگر دانش آموزان و والدین آنهابا علم و آگاهی درست با آن برخوردکنندمی‌توانند در همین یک سال باعث رشدتمامی ابعادزندگی خود شوند.والدین و دانش آموزان باید بدانند درسال دوازدهم که برای دانش آموزان سال سرنوشت سازی است می‌توانند مهارت های زیر رایادبگیرند چیزی که درمدارس ما به دانش آموزان آموزش داده نمیشود:

۱.نظم و انظبات:
یکی ازچیزهایی که اکثرعامه مردم از آن بی نصیب ماندند و همچنین مدارس ما به دانش آموزان آموزش نمیدهندمنظم بودن درزندگی روزمره است به معنای اینکه هرچیزی در جای خودش قرار بگیرد و درست و به موقع انجام شود .تفریح کردن ،مسافرت رفتن ،وقت گزراندن باخانواده وحضوردراجتماع از موارد ضروری برای هرانسانی است .زیرا انسان یک موجوداجتماعی و چند بعدی است واگروقت خود را به آن اختصاص ندهد دچار بیماری روانی می‌شود.اما بسیاری از دانش آموزان این مورد را درسال کنکور نادیده می‌گیرند و کل برنامه خود را به درس خواندن اختصاص می‌دهند یابرعکس کل زمان نوجوانی خودرا به تفریحات اختصاص می‌دهند.هردودسته به خودشان آسیب میزنند.دسته اول با بیمارکردن روح خود و دسته دوم با خراب کردن آینده خود.
چاره این کارنظم داشتن در زندگی روزمره است و این امر فقط با برنامه ریزی درست محقق می‌شود. طوری که هم درس خواندن هم کار کردن هم تفریح جای درست خود در زمان درست خودقراربگیرد .اگر دانش آموزان موفق شوند این مهارت را در این سال سرنوشت ساز فراگیرند در آینده کاری خود هم یادمیگیرند تمام زمان زندگی خود را به کارکردن اختصاص ندهند.
همانطورکه در مصاحبه رتبه های برتر کنکور می‌توانیم مشاهده کنیم آنها تمام وقت خودرابه درس خواندن اختصاص ندادن و درکناردرس از تفریحات و فضای مجازی نیز استفاده می‌کردند.


۲.روش صحیح یادگیری وافزایش ظرفیت حافظه :

درکنکور سراسری دانش آموزان باید مطالب سه پایه تحصیلی و حداقل ۱۵ کتاب تخصصی برای رشته تجربی و ۲۴کتاب تخصصی برای رشته انسانی را فراگرفته باشند وآزمون دهند .این امر برای بسیاری از دانش آموزان مشکل است و اکثرآنها دربه یادآوردن مطالب بامشکل مواجه می‌شوند. درمدارس مهارت یادگیری مطالب و به یادسپاری آن به دانش آموزان آموزش داده نمیشودواکثر معلمان صرفا از دانش آموزان میخواهندمطالب را حفظ کنند .این امرباعث می‌شود دانش آموزان درآینده از یادگیری مطالب جدید فراری باشند و مطالعه کردن را فراموش کنند .
برای اینکه دانش آموزان بتوانند در کنکور سراسری در تمامی دروس خود موفق باشند باید مهارت یادگیری وافزایش ظرفیت حافظه رایادبگیرند و دراین راه می‌توانند از افرادمتخصص کمک بگیرند .
۳.هدفمندبودن:
یکی از مشکلات اساسی که امروزه دربین مردم عامه می‌بینیم بی هدفی است و این مشکل در نوجوانان شایع تراست .به طوری که اگر در یک کلاس ۳۰ نفره از دانش آموزان پرسیده شود در آینده میخواهی چه کاره شوی یا برای یک سال آینده خود چه هدفی داری ۲۰ نفر آنها نمی‌توانند جواب دهند .درمدارس ما چگونگی تعیین اهداف کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت به دانش آموزان آموزش داده نمیشود ویا حتی دانش آموزان ما دلیل و انگیزه ای برای انتخاب و تعیین این اهداف ندارند .درسال دوازدهم دانش آموزان به راحتی می‌توانند این مهارت را فراگیرند .همان طور که گفته شد دانش آموزان باید برای برقراری تعادل و نظم در زندگی روز مره خود در سال کنکور برنامه ریزی داشته باشند .این برنامه ریزی باید در راستای اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت باشد تا براساس آن دانش آموز بتواند کارهای خود را اولویت بندی کند .پس یادگیری چگونگی هدفگذاری نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای هر انسان موفقی ضروری است و باید آن را فراگیرد .بهترین زمان برای یادگیری چگونگی هدفگذاری همین سال دوازدهم است که دانش آموزان و والدین می‌توانند برای یادگیری این امر از افراد متخصص کمک بگیرند.


۴.یادگیری مهارت صبوری و بردباری :
با این که در مدارس ابتدایی درسی با عنوان مهارت های زندگی وجود دارد و در دوره راهنمایی درسی با عنوان تفکر و سبک زندگی ارائه شده است اما معلمان و مدیران آموزشی،آموزش این درس را جدی نگرفته و زمام این دروس را به درس هایی چون علوم و ریاضی اختصاص می‌دهند.
افزایش توان تحمل و صبوری در موقعیت های دشوار یکی از مهارت های ضروری است که هر انسانی باید آن را داشته باشد .
فرایند کنکور یک فرایند طولانی مدت است و تبحر در تست زنی ، افزایش سرعت مطالعه ، افزایش سرعت تست زنی و رهایی از راه های غلط مطالعه نیازمند زمان است و گاهی اوقات ممکن است طی این فرایند با شکست و یا نتایج بدی مواجه شویم .دانش آموزان باید این را بدانند که می‌توانند با بالا بردن توان صبر خود و افزایش تحمل خود از این شکست ها درس بزرگی بگیرند و باعث پیشرفت خود شوند باید یقین داشته باشند که راهی که در آن قرار دارند صحیح است و از آن دست نکشند .
۵.اصلاح رژیم غذایی:
به عنوان یک دانشجو معلم و کسی که در آینده وظیفه آموزش به دانش آموزان را برعهده دارد باید بگویم سخت ترین کار جهان مطالعه و یادگیری است و برای این که ذهن و بدن این فرایند را به خوبی انجام دهد نیاز به مواد مغذی دارد .پس دانش آموزان باید در سال کنکور خود از مواد مغذی استفاده کنند و استفاده از مواد غذایی فرآوری شده را کاهش دهند.
بیشر دانش آموزان خوردن وعده صبحانه را نادیده می‌گیرند، در صورتی که حذف این وعده بسیار مهم می‌تواند یادگیری آنها را به خصوص در ساعات اولیه روز تا حد بسیار زیادی کاهش دهد .پس بهتراست دانش آموزان رژیم غذایی درستی داشته باشند تا بازدهی آنها در طول روز افزایش پیدا کند.
۶.مهارت مدیریت زمان:
یکی از مهارت های لازم و کاربردی که همه ی دانش آموزان کنکوری بایستی در این مسیر کسب کنند، مهارت مدیریت زمان است. با توجه به اینکه زمان در سال کنکور بسیار مهم است و حجم مطلبی که باید مطالعه شود بالاست. پس دانش اموزان لازم است در هنگام برنامه ریزی و اجرا کردن آن و همچنین در زمان برگزاری آزمون های ازمایشی بتوانید به درستی زمان را مدیریت کنند.

اگر داوطلبی مدتها روی یک درس وقت گذاشته و هدف او کسب درصد بالا در آن آن درس باشد، اما در جلسه آزمون وقت کم بیاورد تمام تلاش های او بی مفید بوده است. لذا کلیه داوطلبان لازم است مهارت مدیریت زمان را بطور کامل یاد بگیرند و آنرا بصورت درست اجرا کنند.

علاوه بر مهارت هایی که گفته شد دانش آموزان مهارت های دیگری هم در سال کنکور فرا می‌گیرد. عوض کردن عادات زندگی و تغییر شیوه زندگی در روز های ابتدایی بسیار سخت است و احتمال ترک عادات جدید در روز های اول ۹۰ درصداست .دانش آموزان باید بدانند هیچ گاه نباید حتی یک روز عادات درست را ترک کنند چرا که در روند اصلاح روش زندگی خود شکست می‌خورند.

سخنی دلسوزانه با نوجوانان از طرف خانوم زهرا گرجیان:

به عنوان یک دانشجو معلم و معلم آینده شما چند توصیه برای شما دارم.این را بدانید تا در سختی قرار نگیرید رشد نمی‌کنید و هنگامی که سختی ها برای شما نمایان شود شما احساس نیاز میکنید و اگر در پی رفع آن نیاز باشید رشد را تجربه خواهید کرد و به مرتبه بالاتر می‌روید اما اگر آن نیاز را نادیده بگیرید یک جا متوقف میشوید.این را بدانید که کنکور یکی از مراحل زندگی شما است و لزوما همه دانش آموزان نباید وارد دانشگاه شوند و پزشک و مهندس و وکیل شوند .اگر در کنکور موفق نبودید قطعا استعداد های دیگری هم دارید فقط کافی است آنها را کشف کنید و در مسیر استعداد و علاقه خود قدم بردارید .

تفکرات غلطی که در جامعه حاکم است را نادیده بگیرید .تفکراتی که به شما القا می‌کنند که چون شما نوجوان هستید باید کل وقت خود را به تفریحات بگزرانید .این را بدانید دوره نوجوانی ،بهترین موقع برای ساخت آینده زندگی خودتان است .به دنبال علاقه خود بروید و طوری برای علاقه و اهداف خود تلاش کنید که حتی اگر یک روز از زندگیتان باقی مانده بود باز هم همان کار را انجام دهید .همیشه برای خودتان درس بخوانید و برای خودتان در راه اهدافتان و علاقه تان تلاش کنید و بجنگید نه برای پدر و مادر .یادتان باشد شما در نهایت باید از والدینتان جدا شوید .
هیچ گاه از مطالعه کردن و از یادگیری دست نکشید .مطالعه کردن مداوم و یادگیری باعث می‌شود شما همیشه دانش به روزی در هر زمینه داشته باشید .
دوستان خوبی انتخاب کنید .همیشه سعی کنید دوستانی پیدا کنید که از شما در هر زمینه ای یک پله بالاترهستند .دراین صورت شما سعی می‌کنید خودتان را به دوستتان برسانید و این باعث پیشرفت شما می‌شود و یادتان باشد وقت شماارزشمند است شما ارزشمند هستید پس بسیار مهم است که با چه کسانی وقت میگزرانید.
ورودی های منفی ذهن خود را در سال کنکور ببندید ،شنیدن اخبار منفی چه درزمینه کنکور و چه درزمینه های دیگر نه تنها باعث آگاهی و پیشرفت شما نمیشود بلکه انگیزه را درون شما می‌کشد و باعث کاهش عملگرایی شما می‌شود.
پرداختن به تفریحات را در سال کنکور فراموش نکنید اما به شرطی که درتعادل باشد .یادتان باشد شما به این دنیا نیامدید که کنکور بدهید و درس بخوانید شما به این جهان آمدید که زندگی کنید .پس با افراط و تفریط فرصت زندگی را از خودتان نگیرید .
یادتان باشد هیچ وقت بهونه کمبود امکانات را نگیرید فقط سعی کنید اولین قدم را به سمت خواسته هایتان بردارید آن وقت هر چیزی که لازم داشته باشید به سمت شما می آید .فکر کردن به کمبود امکانات و بهانه گرفتن و جلوی پیشروی شما را به سمت هدف می گیرد.

سخنی با والدین:
به عنوان یک دهه هشتادی به شماتوصیه میکنم بیش از هرچیزی با فرزند خود وقت بگزرانید سعی کنید بیشتر شنونده باشید تا نصیحت کننده یادتان باشد فرزندان شما از متولد نسل تکنولوژی هستند و بیش از هر چیزی از فضای طبیعی و واقعی زندگی خود فاصله گرفتند برای اینکه آنها را از این فضا خارج کنید سعی کنید بیشتر با آنها وقت بگزرانید و همیشه برای آنها نقش حامی را داشته باشید و از فرزندتان یک فرد مستقل بسازید .سعی کنید برای درک بیشتر آنهابا ابزاری که آنها استفاده می‌کنند دوست شوید از از این ابزار به کرات استفاده کنید تا با علم و آگاهی باواکنش های آنها برخورد کنید .
هیچ وقت علاقه فرزند خودتان را فدای آرمانهای خود نکنید یادتان باشد آنها فردی متفاوت هستند و نباید تبدیل به شما شوند.

سخن پایانی در مورد کنکور:
کنکور یکی از هزاران مرحله زندگی شما است با عبور از هجده سالگی وارد مرحله ای جدید از زندگی خود میشوید .همیشه در سختی ها فقط از یک نفر کمک بگیرید .از کسی که می‌دانید قدرت مطلق است .و آن قدرت مطلق خداوند است .خواسته های بزرگ از خداوند داشته باشید .بی شک به بهترین نحو برایتان کارهایتان را انجام می‌دهد و به شما کمک می‌کند که به راحتی از هر مرحله ی زندگی خود عبور کنید