• سعیده خسروجردی
 • ساکن استان تهران
 • ارشد روانشناسی و دانشجوی دکتری
 • فعالیت 11 سال در آموزش وپرورش و بهزیستی کارشناس ناظر توانبخشی بهزیستی
 • مدرس و مشاور مجموعه سایکو سالمت تهران
 • مشاور و روانشناس در مرکز مهرورزان
 • مشاور و روانشناس تحصیلی و درمانگر مهارتها: روابط عمومی و اجتماعی باال مشاوره و هدایت تدریس
 • گذراندن دوره های روانشناسی
 • برگزار کننده کارگاه در مجموعه سایکو و روانشناسی

تعریف یادگیری چیست؟

حال تصمیم داریم بررسی کنیم که یادگیری به چه معناست؟ درواقع ما اگر یک تعریف درست از یادگیری داشته باشیم، میتوانیم
بررسی کنیم که آیا واقعا این عوامل تاثیرگذار و مهم هستند یا خیر!
تعریفی که میتوانیم از یادگیری داشته باشیم، این است که در حوزههای مختلف روانشناسی از یادگیری صحبت کردهاند.
برای مثال ما در روانشناسی رفتارگرا یک تعریف از یادگیری داریم و در روانشناسی اجتماعی هم یک تعریف دیگر از یادگیری
داریم.
بنابراین میتوان گفت درحال حاضر نیز تعریف دقیق و واحدی از یادگیری وجود ندارد، زیرا هرکدام از تعریف ها در هریک از
حوزه ها میتوانند یکدیگر را نقض کنند و زیر سوال ببرند.
همه ی افراد زمانی که میخواهند به یک مسیر سخت وارد شوند، نیاز به یک شخصی دارند که مدام نقاط ضعف و قدرتشان را
بگوید، به این شخص ناظر دوم میگوییم، حال این فرد میتواند مشاور کنکور باشه، میتواند پدر باشه، مادر باشه، یک دوست باشه،
برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، یکی که در جریان کارهای آموزشی ما باشه و بتونیم باهاش صحبت کنیم. این فرد ناظر دوم میشود.
پشتیبانی توسط رتبه های برتر غالبا از طریق تلفن صورت می گیرد. برای این کار داوطلبان عزیز می توانند از طریق شماره پشتیبانی
کنکور که در سایت و جدول های این مقاله موجود است، با مشاورین ما تماس بگیرید تا در یک فضای بسیار دوستانه از بهترین
راهنمایی ها بهره مند شوید.مزیت بزرگ این کار در این است که متقاضی در هر زمانی که بخواهد می تواند با مشاور خود در ارتباط
بوده و دیگر نیازی به رفت و آمدهای پی در پی نخواهد بود.
ضرورت استفاده از مشاوره و پشتیبانی کنکور
استفاده از مشاوره و پشتیبانی کنکور برای افرادی که هدف دارند و تصمیم دارند اینده خود را بسازند ضروری است. کنکور در
کشور ما به قدری اهمیت دارد که به عقیده بسیاری زندگی تحصیلی هر فردی با قبول شدن و یا نشدن در آن تحت تاثیر قرار می
گیرد. به همین دلیل، دغدغه همه والدین و دانش آموزان از سال ها پیش از آزمون به این مسئله معطوف می شود .حال اهمیت این
آزمون بزرگ و رقابت سنگینی که در بعضی از رشته های آن وجود دارد، باعث شده است تا مشورت و راهنمایی گرفتن از فردی
که با این مسیر کاملا آشنایی دارد ضروری به نظر آید.
رسیدن به هدف و رتبه مورد نظر، پیچ و خم های خاص خود را دارد و شاید بدون راهنمایی یک انسان آگاه و مجرب بسیار سخت
و یا حتی گاهی غیر ممکن باشد. مشاوره و پشتیبانی کنکور این نقش را به عهده دارد و با تخصص در حیطه علل ضعف و یا افت
تحصیلی، شیوه های باال رفتن اعتماد بنفس، آشنایی با تکنیک های روز مطالعه و برنامه ریزی، و چندین مورد دیگر به کمک داوطلبان
آمده است .

علاوه بر این، وقتی یک کنکوری فردی را در کنار خود می یابد که پیگیر وضعیت مطالعه او است، جدیت بیشتری را برای درس
خواندن به کار می برد. البته نباید فراموش کرد که باید کار را به کاردان سپرد و از شخصی کمک گرفت که دلسوزانه و متعهدانه با
ما همراه باشد. سامانه ایران تحصیل، با پشتیبانی توسط رتبه های برتر همواره در کنار داوطلبان عزیز بوده است تا آن ها را به هدف
دلخواهشان نزدیک و نزدیک تر کند.

چرا باید ناظر دوم داشته باشیم؟

حال چرا میگوییم وجود ناظر دوم ضروری است؟ چرا میگوییم حتما یک نفر داشته باشیم که این فیدبک ها را به ما بدهد؟ ببینید
قطعا این تجربه برای شما هم پیش آمده که برای اولین بار صدای خودتان را میشنوید، حاال در موقعیتی که مثال یه رکوردی بوده
صدای شما را ضبط کرده یا مثال یک وویسی گرفتید، میبینید صدا خیلی فرق دارد، از نظر خود شما صدا بد بوده است.
ولی واقعیت این است که صدا، صدای واقعی شما بوده و همه ی آدمها تا آن روز صدای شما را به آن شکل داشتند میشنیدند و
باید بگوییم یک وقتهایی که از درون به خودمان نگاه میکنیم، خیلی از حقایق را درک نمیکنیم، ولی وقتی یک نفر از بیرون به ما
نگاه میکند، همهی واقعیتها را میتواند مشاهده کند؛ بنابراین الزم است که یک شخصی باشد تا به ما فیدبک بدهد.
داشتن برنامه هفتگی چه کمکی میکند؟
حاال این برنامه به چه دردی میخورد؟ چه کمکی به من میکند؟ اصال اگر آن را نداشته باشم چه میشود؟ ببینید وقتی برنامه داشته
باشید، دیگه سردرگم نیستید، دیگه اینجوری نیستید که اول صبح تازه بخواهید تصمیم بگیرید چه مباحثی را بخوانید؛ نه. از یک
هفته قبل میدانید برنامهی هر روز به چه صورت است و یک نظم ذهنی پیدا میکنید.
مورد بعدی این است که مباحث را اصولی پیش میبرید، شما وقتی یک برنامه را تدوین میکنید و مینویسید به خیلی چیزها دقت
میکنید. مثال میبینید پیش نیاز مبحثها به چه صورت است، اما وقتی بخواهید همان روز تصمیمگیری کنید، معموال در بلند مدت
این اتفاق نخواهد افتاد و اصولی پیش نخواهد رفت.
یک چیزی که خیلی مهم است، این است که شما وقتی برنامه داشته باشید، گفتم دیگر خیلی شما درگیر موضوعات حاشیهای نخواهد
شد و تمرکز شما فقط برای درس خواندن میشود و همین موضوع باعث میشود که ساعت مطالعه شما برای درس خواندن
روزبهروز بیشتر شود و هیچ وقت افت ساعت مطالعه را تجربه نکنید.

برنامه ریزی برای قبولی در کنکور
آیا میدانستید استفاده از مشاوره کنکور ایران تحصیل به شما کمک می کند تا یک برنامه ریزی دقیق برای قبول شدن در کنکور داشته
باشید؟ شایان ذکر است بدانید رکن اصلی هر مطالعه ایی، داشتن یک برنامه ریزی استاندارد است. حال اگر فرد با محتوای دروس
آشنایی داشته باشد و بداند برای هر درس چقدر زمان الزم است، می تواند پربازده ترین برنامه ریزی را منطبق بر هدف ارائه دهد.

در مشاوره و پشتیبانی کنکور ایران تحصیل، با توجه به جدیدترین متدها با همکاری داوطلب، یک برنامه مطالعاتی متمرکز و اصولی
در نظر گرفته می شود.

تغییر نگرش به کنکور برای کسب رتبه عالی در کنکور

یک بخش از مشاوره و پشتیبانی کنکور مربوط به تغییر نگرش است در واقع پشتیبانی توسط رتبه های برتر باعث میشود داوطلب
به این مسئله مطمئن شود که میتواند در کنکور رتبه قابل توجهی کسب کند. ایمان و باور به توانایی ها و داشتن عادات مثبت، یکی
از بزرگترین عوامل موفقیت هر فردی است. برعضی از افراد در درون خود احساس عجز و ناتوانی می کنند و رسیدن به هدف را
بیش از حد بزرگ می دانند. بهره مندی از پشتیبانی توسط رتبه های برتر این به فرد این اعتماد بنفس را می دهد که دستیابی به
رویاها چیز غیرممکنی است و صحبت با یک الگوی حقیقی می تواند این باور را در فرد نهادینه کند. بعلاوه، اصالح بعضی از عادات
بد یک گام بسیار بزرگ برای متقاضی کنکور به شمار می رود.

ارائه راهکار های کاربردی برای از بین بردن استرس

اکثر افراد با نزدیک شدن به تاریخ آزمون با استرس مواجه می شوند، توجه داشته باشید این مسئله برای اکثر داوطلبان اشنا است. در
بسیاری از مواقع این احساس ناشی از تلقین های درونی است و هیچ دلیل قانع کننده ایی برای آن وجود ندارد. اما گاهی، وجود
کاستی ها و یا روش های غلط این حالت را تقویت می کند. شناخت سرمنشا همه این موارد ممکن است برای داوطلب چندان
آسان نباشد. مشاوره و پشتیبانی کنکور ضمن یافت ریشه استرس، با ارائه شیوه های موثر به داوطلب کمک می کند تا بتواند بر آن
غلبه کند.

آموزش روش های خلاصه نویسی و جمع بندی

در این بخش از محتوا تصمیم داریم به روش های خلاصه نویسی و جمع بندی بپردازیم، شایان ذکر است بدانید به دلیل اهمیت
بالای جمع بندی در روزهای پایانی و نظم بخشیدن به مطالب آموخته شده، توصیه می شود که این موضوع را دست کم نگیرید. هر
چند که منبع اصلی جمع بندی، همان کتب درسی اصلی می باشد، اما متقاضیان می توانند با استفاده از بهترین روش های خالصه
نویسی، سرعت و دقت جمع بندی را چند برابر کنند .مشاوره و پشتیبانی کنکور با ارائه روش های ثمربخش مرور داوطلب را در
این مسیر به خوب هدایت می کند.

مزیت پشتیبانی توسط رتبه های برتر

مطمئنا میدانید که رتبه برتری ها مسیر که شما در حال طی کردن هستید را قبال طی کرده اند و با موفقیت و کسب رتبه عالی در
کنار شما هستند تا بتوانند شما را به مقصودتان برسانند. یکی از بزرگترین امتیازاتی که پشتیبانی توسط رتبه های برتر دارد، این است
که اگر فردی در طور مطالعه با موانع و مشکالت مختلف درسی، روحی، استرس، خانوادگی و یا عدم تمرکز روبرو شد، می تواند
به طور دوستانه با پشتیبان خود در میان بگذارید. در چنین شرایطی، معموال مشاور با داوطلب احساس همدردی و همزادپنداری می
کند. این موضوع باعث می شود تا حل مسائل عبور از آن ها بسیار راحت تر شود.
بعالوه به دلیل تجربه قبلی که در این زمینه وجود دارد، راهکارهایی که ارائه می شود، ملموس تر و کاربردی خواهد بود. نفرات
برتر به دلیل تسلطی که بر روی همه کتاب ها و سرفصل ها دارند، بخوبی می دانند که فرد متقاضی در چه موقعیتی قرار دارد و پیش
نیازهای الزم چیست.

البته نباید فراموش کرد که هیچ مشاوری به جای داوطلب درس نمی خواند و وابستگی بیش از حد نه تنها برای متقاضی خوب
نیست، بلکه او را به نوعی بی انگیزه می کند. در مقابل، یک مشاور خبره با طرح سوالاتی کمک می کند تا کنکوری به خودشناسی
برسد و به تدریج بتواند به طور مستقل خود را به هدف نزدیک کند.

روند کار مشاوره و پشتیبانی کنکور به چه صورتی است؟

همانطور که میدانید تمام کارهایی که به موفقیت میرسند دارای روند کار می باشند، در این بخش هم روند کار مشاوره و پشتیبانی
کنکور را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا افرادی که از طریق شماره پشتیبانی کنکور ایران تحصیل با ما تماس می گیرند، طبق یک
برنامه خاص با مشاور خود در ارتباط خواهند بود. حال ممکن است این سوال ایجاد شود که شیوه کار دقیقا به نحوی است. در
ادامه این مراحل را شرح می دهیم.

 • گفتگوی مستقیم با داوطلب و شناخت اهداف، روحیات و موقعیت فعلی او از نظر مطالعاتی
 • چینس یک برنامه ریزی با مشورت و همکاری متقاضی
 • پیگیری مستمر و گرفتن گزارش کار
 • بررسی و آنالیز کارنامه کنکورهای آزمایشی
 • شناخت نقاط ضعف و قوت و اینکه چرا درصدهای برخی از دروس پایین تر از سایرین است
 • معرفی بهترین کتب و منابع تستی و کمک درسی
 • پیشنهادهای سازنده برای بالا بردن درصد
 • تاکید بیشتر بر روی دروس و مباحث مهم تر و سوال خیزتر
 • ایجاد تعادل میان دروس حفظی و فرمولیمطمئنا تا قبل از مطالعه این محتوا اطلاعات دقیقی نسبت به مشاوره و پشتیبانی کنکور در اختیار نداشته اید اما در حال حاضر میدانید
  که با استفاده پشتیبان میتوانید از پشتیبانی توسط رتبه های برتر استفاده کنید. در نهایت امیدواریم بتوانید با استفاده از محتویات این
  مقاله در آزمون رتبه خوبی را کسب کنید.